+ Ofertas

Micro - ondas Electrolux I - Kitchen MTX52 43L - Inox MTX52. 2010601

R$ 1.994,0510 x de R$ 209,90

Micro - ondas Electrolux I - Kitchen MTX52 42 litros Inox 10427PBA189 24107

R$ 1.798,009 x de R$ 199,78

Forno de micro - ondas Electrolux i. Kitchen MTX52 c / Grill, Timer e Painel Touch Screen - 42 L - Inox 110V

R$ 1.829,0012 x de R$ 152,42

Forno de micro - ondas Electrolux i. Kitchen MTX52 c / Grill, Timer e Painel Touch Screen - 42 L - Inox 110V

R$ 1.829,0012 x de R$ 152,42

Forno Micro Ondas Kitchen Inox 43L MTX52 INOX 3821945

R$ 2.360,229 x de R$ 262,25
Avaliação
- 32

Consumidores avaliaram